Fyller på med ytterligare en makrobild Gillar den abstrakta känslan i denna bild, även om jag vet vad motivet är

så vandrar mina tankar iväg och tycker mig se många tänkbara motiv utöver vad

det faktiskt är..

Comment